Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi̇ (KİS) Ve Temel İlkeleri

Birleşmiş Mülletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS), sürekli rekabet içindeki iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren, yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu “sürdürülebilir ve yoksulları kapsayan bir küresel ekonomik düzen” olan bu sözleşmeye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanır.

31 Ocak 1999’da Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında BM Genel Sekreteri Kofi Annan, iş dünyası liderlerini yeni küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan çevresel ve sosyal dayanakların oluşturulmasına destek olmaya ve tüm dünya halkları için küresel yatırımlar yapmaya davet etmiştir. Küresel İlkeler Sözleşmesi olarak adlandırılan bu çağrı, 26 Temmuz 2000 tarihinde Birleşmiş Milletler merkezinde yapılan toplantıyla resmi bir nitelik kazanmıştır.

KİS, özel sektör işletmelerini dört ana başlık altında toplanan 10 temel evrensel ilkeye uymaya davet ederek; bu evrensel ilkelerin dünyanın her yerinde iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürünün bir parçası haline gelmesi için çalışmaktadır. KİS, 130’un üzerinde ülkeden 8.000 paydaşı ile dünyanın gönüllülük esasına dayalı en büyük kurumsal vatandaşlık girişimidir. KİS’in bugün Dünya’da ilaç sektöründen 84 katılımcısı bulunmaktadır. Türkiye’de ise, KİS’in diğer sektörlerle birlikte 330 katılımcısı mevcut. Türk İlaç sektöründen 33 firmanın daha KİS’i imzalamasıyla birlikte, bu rakam 350’nin üzerine çıkmayı başarmış bulunuyor.

Küresel İlkeler Sözleşmesi Temel İlkeleri:

İnsan Hakları :

1. İlke : İş dünyası, uluslar arası ilan edilmiş insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermeli

2. İlke : İş dünyası , insan hakları ihlallerine fırsat tanımamalı

Çalışma Standartları :

3. İlke : İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü desteklemeli ve toplu müzakere hakkını etkin biçimde tanımalı

4. İlke : İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını engellemeli

5. İlke : İş dünyası, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmeli

6. İlke : İş dünyası, işe alım ve çalıştırma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçmeli

Çevre :

7. İlke : İş dünyası, çevre sorunlarını önleyici ve çevreyi koruyucu yaklaşımları desteklemeli

8. İlke : İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyeti ve oluşumu desteklemeli

9. İlke : İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını desteklemeli

Yolsuzlukla Mücadele:

10. İlke: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmeli

Global Compact İlerleme Raporları